VI SA/Wa 1594/10 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Transportu Drogowego
Data:
2010-07-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Andrzej Wieczorek /sprawozdawca/Ewa Frąckiewicz /przewodniczący/Jolanta Królikowska-Przewłoka

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędzia WSA Andrzej Wieczorek (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w E. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia […] czerwca 2010 r. nr […] w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Uzasadnienie wyroku