II SA/Go 441/09 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-06-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Mirosław Trzecki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Staniszewska Sędziowie Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz Sędzia WSA Mirosław Trzecki (spr.) Protokolant sekr. sąd. Stanisława Maciejewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2009 r. sprawy ze skarg "S" Biura Podróży Sp. z o.o., oraz K.B. i M.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […]r., nr […] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargi.

Uzasadnienie wyroku