II SA/Go 821/09 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Marek Szumilas /przewodniczący/
Maria Bohdanowicz /sprawozdawca/
Michał Ruszyński

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Szumilas Sędziowie Sędzia WSA Michał Ruszyński Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (spr.) Protokolant referent Adam Janas po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […]r., nr […] w przedmiocie zasiłku stałego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku