II GZ 241/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6255 Pozwolenia i urządzenia radiowe
Sygn. powiązane: VI SAB/Wa 40/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data:
2009-10-21
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Tadeusz Cysek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Tadeusz Cysek po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia W. Z. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2009 r., sygn. akt VI SAB/Wa 40/09 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi W. Z. na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego w części postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie wyroku