II SA/Gl 879/09 – Wyrok WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Kaznowska
Iwona Bogucka /przewodniczący sprawozdawca/
Wojciech Organiściak

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Bogucka (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska, Sędzia WSA Wojciech Organiściak, Protokolant Magdalena Matuszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J. K. i F. K. na decyzję Wojewody […] z dnia […] r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku