II SA/Gl 897/09 – Wyrok WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Kaznowska
Iwona Bogucka /przewodniczący/
Wojciech Organiściak /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Bogucka, Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska, Sędzia WSA Wojciech Organiściak (spr.), Protokolant Magdalena Matuszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi C. G. (G.) na decyzję Wojewody […] z dnia […] r. nr […] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku