I GSK 1014/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Sygn. powiązane: I SA/Go 38/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2008-11-12
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Andrzej Kuba /przewodniczący sprawozdawca/
Kazimierz Brzeziński
Tadeusz Cysek

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kuba (spr.) Sędzia NSA Kazimierz Brzeziński Sędzia NSA Tadeusz Cysek Protokolant Ewa Czajkowska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Syndyka Masy Upadłości P. W. "A." Spółki z o.o. w M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. W. z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Go 38/08 w sprawie ze skargi Syndyka Masy Upadłości P. W. "A." Spółki z o.o. w M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. z dnia […] października 2007 r. nr […] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe 1. oddala skargę kasacyjną; 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku