I SA/Gd 532/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne:
Podatkowe postępowanie
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-07-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Oddalono skargę
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Rischka /sprawozdawca/
Ewa Wojtynowska
Małgorzata Tomaszewska /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka (spr.), Sędzia WSA Ewa Wojtynowska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Zalewska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Z.Ż. i J. Ż. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 25 maja 2009 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w sprawie opłaty skarbowej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku