III SA/Po 706/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Beata Sokołowska /sprawozdawca/
Szymon Widłak
Tadeusz Geremek /przewodniczący/

Sentencja

Dnia 17 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz M. Geremek Sędziowie WSA Beata Sokołowska ( spr.) WSA Szymon Widłak Protokolant: st. sekr. sąd. Barbara Dropek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 roku przy udziale sprawy ze skargi A. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia … r. Nr … w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za rok 2009. oddala skargę /-/Sz. Widłak /-/T.M. Geremek /-/B. Sokołowska

Uzasadnienie wyroku