III SA/Gd 387/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6331 Zasiłek dla bezrobotnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-08-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Uchylono decyzję II i I instancji
Sędziowie:
Marek Gorski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka Sędziowie: Sędzia NSA Marek Gorski (spr.) Sędzia NSA Anna Orłowska Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Anna Zegan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J. O. na decyzję Wojewody z dnia 16 czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty z dnia 3 października 2008 r., nr […].

Uzasadnienie wyroku