III SA/Gl 811/09 – Wyrok WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne:
Podatek od towarów i usług
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-07-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Ewa Karpińska /przewodniczący sprawozdawca/
Gabriela Jyż
Katarzyna Golat

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Karpińska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Golat, Sędzia WSA Gabriela Jyż, Protokolant St. sekr. sąd. Beata Mahlhofer, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. przy udziale – sprawy ze skargi J.T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku