PYTANIE: Czy osoba pobierająca rentę rozpoczynająca działalnośc gospodarczą ( sklep ogólnospożywczy ) zachowuje prawo do świadczeń rentowych bez względu na wysokość dochodu?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu - bez względu na wysokość osiąganego przychodu - nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni. Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń (w tym przypadku renty). Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynoszą: od 1 stycznia 2004 r. - 1512,10 zł od 1 marca 2004 r. - 1593,80 zł od 1 czerwca 2004 r. - 1632,60 zł Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynoszą: od 1 styczeń 2004 r. - 2808,10 zł od 1 marca 2004 r. - 2959,90 zł od 1 czerwca 2004 r. - 3031,90 zł W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj. od 1 marca 2004 r.: 389,24 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 291,95 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 330,87 zł - renta rodzinna dla jednej osoby Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2000 r. zawieszeniu ulegają też emerytury pobierane przez osoby, które nie rozwiązały stosunku pracy przed dniem nabycia prawa do emerytury i pracują nadal u tego samego pracodawcy.

DODANO:
02/09/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie