PYTANIE: Mam pytanie dotyczace oskarżenia o zniesławienie. Jest ono przestępstwem czy wykroczeniem? Jaka grozi za nie kara i w jakim kodeksie mogę szukać artykułów z nim zwiazanych. Jeśli do zniesławienia doszło w miejscowości pozwanego to czy rozprawa

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przestępstwo jest pojęciem bardzo ogólnym i odnosi się do czynów zabronionych przez ustawę karną. Przestępstwa według art. 7 kodeksu karnego w zależności od wymiaru kary jaką są zagrożone dzieli się na zbrodnie, występki. Czynem zabronionym jest także wykroczenie. Pojęcia te są regulowane ustawowo i tak: - Ustawa, z dnia 20 maja 1971 r., Kodeks wykroczeń.(Dz. U. z dnia 31 maja 1971 r.)  Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.( Art. 1 k.wykroczeń), - Ustawa z dnia 06.06.1997 Kodeks Karny, (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, albo karą surowszą, występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Zniewaga jest regulowana w art.216 kodeksu karnego, znamiona tego czynu zabronionego wypełnia ten, kto: - znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze aby zniewaga do tej osoby dotarła- zagrożenie karą: grzywna albo ograniczenie wolności; - znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania: zagrożenie karą: grzywna, ograniczenie wolności pozbawienie wolności do roku; - jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego, albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Ściganie za zniewagą odbywa się z oskarżenia prywatnego. Sprawę może rozpatrzyć sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego czyli osoby wnoszącej pozew.

DODANO:
08/11/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie