PYTANIE: Co to jest przestępstwo umyślne, a co przestępstwo nieumyślne. Jaka może być różnica w karze.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przy przestępstwie umyślnym sprawca chce popełnić czyn zabroniony lub też godzi się na jego popełnienie, przy przestępstwie zaś nieumyślnym sprawca nie ma zamiaru popełnienia czynu zabronionego, lecz popełnia go na skutek niezachowania wymaganych w danej sytuacji reguł ostrożności, mimo że możliwość popełnienia czynu zabronionego mógł lub powinien był przewidzieć (lub inaczej popełnia czyn zabroniony na skutek lekkomyślności lub niedbalstwa). Przestępstwa nieumyślne są zagrożone niższymi karami. Nie jest jednak tak, że każde przestępstwo może być umyślne i nieumyślne. Ogromna większość przestępstw w kodeksie karnym, to przestępstwa umyślne. Czyny popełnione nieumyślnie tylko wtedy są karane, gdy ustawa tak stanowi. Przykładowo umyślne pozbawienie człowieka życia to zabójstwo, które jest karane z art. 148 k.k. i w typie podstawowym jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat. Natomiast nie ma czegoś takiego jak nieumyślne zabójstwo, jest natomiast nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, które to jest karane na podstawie art.155 k.k. i jest zagrożone karą do 5 lat.

DODANO:
15/11/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie