PYTANIE: Czy jeżeli jestem powołana na świadka w sprawie karnej, to sąd powinien mi zwrócić koszty dojazdu oraz dzienne zarobki???

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kwestię tę reguluje dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, uzupełniony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. Zgodnie z tymi przepisami, świadkowi przysługuje: 1)odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, w wysokości udowodnionej przeciętnego jego dziennego zarobku, jednak nie wyżej niż 4,6 % kwoty bazowej ustalanej w ustawie budżetowej 2)jeżeli świadek zamieszkuje w miejscowości oddalonej ponad 10 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, do której został wezwany a.strawne i ewentualne koszty noclegu w wysokości odpowiedniej do przepisów prawa pracy dotyczących podróży służbowych na terenie kraju b.zwrot kosztów podróży od miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności i z powrotem; sąd może przyznać zwrot kosztów podróży świadkowi zamieszkałemu bliżej niż 10 km, wszakże w odległości nie mniejszej niż 4 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności; zwrot przysługuje w wysokości odpowiadającej kosztom przejazdu środkiem transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej, w braku zaś takiego środka - kosztom przejazdu najtańszym z dostępnych środków lokomocji.

DODANO:
15/11/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie