PYTANIE: Skarga na przewlekłość postępowania sądowego.

30 stycznia 2004 roku zostałem powiadomiony przez prokuraturę o skierowaniu akt sprawy do Sądu Rejonowego. Od tego czasu nie odbyła się ani jedna sprawa, nie było nawet próby przeprowadzenia jej ( jest to sprawa o molestowanie seksualne nieletnich a poszkodowanym jest moja córka). Czy w tym przypadku w myśl nowej ustawy o opieszałości sądów mogę wnieść sprawę do Sądu Okręgowego ze względu na to, że nie odbyła się ani jedna sprawa.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie podaje żadnych konkretnych terminów w kwestii od kiedy postepowanie satj sie przewlekłe. Posluguje sie jedynie zwrotem "bez nieuzasadnionej zwłoki", ktory oznacza sytuację, gdy postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania należy w szczególności: - ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy, - uwzględnić charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości oraz znaczenie dla strony, która wniosła skargę, - uwzględnić rozstrzygnięte w sprawie zagadnienia oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Skargę składa się do sądu, którego przewlekłość kwestionujemy (bądź też komornika), ale sprawę przewlekłości zbada sąd przełożony (łącznie z Sądem Najwyższym). Skarga podlega opłacie w stałej wysokości 100 zł, która podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia skargi. Wniesiona skarga powinna zostać załatwiona w terminie 2 miesięcy przez skład 3 sędziów zawodowych. Jeśli pierwsza skarga na bezczynność nie odniosła sukcesu bądź też znowu następuje przewlekłość postępowania, można wnieść kolejną skargę na przewlekłość, ale dopiero po upływie 12 miesięcy od daty rozpoznania poprzedniej. Wydaje sie, że sensowne będzie przed złożeniem skargi na przewlekłość postępowania w sprawie opisanej w treści pytania zaznajomienie się z aktualnym stanem rzeczy, gdyż sprawy o molestowanie sekusalne należą do spraw trudnych i skomplikowanych.

DODANO:
01/12/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie