PYTANIE: Zniesienie współwłasności

Jestem współwłaścicielem (1/2) zabudowań gospodarczych, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze z czasów II wojny światowej. Sąsiadka jest właścicielką 1/2. Mamy wytyczony przez sąd sposób użytkowania działki. Na mojej części wybudowałam dom, który nie jest jeszcze ujawniony. W obecnej chwili sąsiadka wystąpiła do sądu o otrzymanie pozwolenia na budowę domu na wspólnej działce warunkiem jest jednak moja zgoda na przeniesienie wspólnego wjazdu na posesję. Wydaje mi się, że prawdziwym celem sąsiadki jest przejęcie starego domu, którego jestem właścicielką w 1/2. Ale usiłuje mnie zmusić do zniesienia współwłasności, abym poniosła koszty. Czy, gdy ujawnię nowy budynek jego wartość będzie brana pod uwagę w ewentualnym podziale działki? Czy sad może zmusić mnie do zgody na zniesienie współwłasności, nawet jeśli to sąsiadka wystąpi z wnioskiem?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Prawo żądania zniesienia współwłasności przysługuje każdemu ze współwłaścicieli (art. 210 kodeksu cywilnego); wykonanie tego prawa poprzez żądanie wydania odpowiedniego orzeczenia przez sąd jest niezależne od zgody czy jej braku po stronie pozostałych współwłaścicieli; innymi słowy, jeżeli sąsiadka zechce wystąpić do sądu o zniesienie współwłasności, nie może Pan temu zapobiec. Oczywiście, jeśli dojdzie do podziału przedmiotu współwłasności, będzie brana pod uwagę całość jego wartości. Budynek wybudowany na nieruchomości wspólnej jest jej częścią składową i musi zostać potraktowany jako nakład poczyniony przez Pana na nieruchomość wspólną. Jakikolwiek sposób podziału nieruchomości zostanie przyjęty, poczynienie przez Pana takowego nakładu działa na Pańską korzyść we wzajemnych rozliczeniach między współwłaścicielami. Tak więc prawidłowa wycena nieruchomości w każdym przypadku działać będzie na Pańską korzyść – sugerowałbym zawnioskować w toku postępowania działowego o opinię biegłego w tym zakresie.

DODANO:
16/12/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie