PYTANIE: Jaki jest termin ważności testametu, po śmierci osoby która spisała testament

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W polskim prawie wyróżniamy testamenty zwykłe i szczegóne. Do pierwszych należą: testament holograficzny( własnoręczny), notarialny i allograficzny. Do testamentów szczególnych zaliczamy: testament ustny, sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym oraz wojskowy. Testament zwykły, jeżeli nie zostanie odwołany przez testatora, zachowuje moc prawną niezależnie od okresu jaki upłynął między jego sporządzeniem a otwarciem spadku( czyli śmiercią spadkodawcy). Testamenty szczególne charakteryzuje natomiast ograniczona czasowo moc. Zgodnie z art. 955 kodeksu cywilnego testament sczególny traci moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

DODANO:
28/12/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie