PYTANIE: Czy można mieć dwa wyroki w zawieszeniu? Czy drugi wyrok jest już karą pobawienia wolności bez możliwości zawieszenia?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 69 kodeksu karnego sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary , a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary sąd bierze pod uwagę przede wszytkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste , dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia nie stosuje się w przypadku recydywy specjalnej wielokrotnej, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Należy jednak pamiętać, że sąd może "odwiesić" pierwszy wyrok. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne , za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd może zarządzić wykonanie kary , jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone wyżej albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku , lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny , a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

DODANO:
22/01/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie