PYTANIE: Czy na stażu przysługuje urlop okolicznosciowy z tytułu zawarcia ślubu

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Bezrobotny skierowany na staż nie jest pracownikiem z tego powodu nie stosuje się do niego zapisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późń. zm). Jednakże od dnia 1 czerwca 2004 r. bezrobotnym (w tym absolwentom) odbywającym staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Za dni wolne przysługuje stypendium (art. 53 ust 7 ustawy z z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. Nr 99, poz. 1001). Tak więc ma Pani mozliwość uzyskania w owym okresie dni wolnych.

DODANO:
18/05/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie