PYTANIE: 1 ) Czy pracodawca, który do tej pory wypłacał pensję gotówką z podpisaniem listy płac ma obowiązek przelać mi wypłatę na konto osobiste ( które podałam w mailu ) gdy jestem na zwolnieniu lekarskim. Jeśli nie to jaką drogą podać nr konta

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wypłata wynagrodzenia powinna być dokonywana w formie pieniężnej do rąk pracownika. Pracownik może na podstawie art. 95 par. 2 K.c w związku z art. 300 K.p. upoważnić do odbioru wynagrodzenia inną osobę Zgodnie z art.86 par. 3 K.p. obowiązek wypłaty wynagrodzenia może być „spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie”. Wypłata może być przelana na podany przez pracownika nr rachunku bankowego. Jak podaje literatura prawnicza („Kodeks pracy Komentarz pod red. prof. Barbary Wagner, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2004, s. 351) termin dokonania wypłaty wynagrodzenia „ jest (…) zachowany, jeżeli pracownik może dysponować zarobkiem w dniu ustalonym jako dzień wypłaty wynagrodzenia”. W pisemnym wniosku o przelanie wynagrodzenia na konto osobiste należy napisać: „Proszę o przekazywanie z dniem ……….2005 r. mojego wynagrodzenia na rachunek bankowy nr …………..w …………/tu należy podać adres siedziby banku/. Wybór banku należy do pracownika. Nie musi to być ten sam bank w którym ma swój rachunek pracodawca. W Pani przypadku taki wniosek może być wysłany do pracodawcy drogą pocztową. Wracam teraz do drugiej części Pani pytania.; „Czy pracodawca może zażądać przyjścia po wypłatę?. Pracodawca jest zobowiązany do tego, żeby pracownik mógł dysponować swoim zarobkiem w określonym terminie , który został ustalony w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy, np. 10 każdego miesiąca. Stanowi o tym art. 86 par. 1 K.p. Tutaj znajduje zastosowanie art. 354 par. 2 K.c. Wynika z niego, że w czasie wykonywania zobowiązania wierzyciel, czyli pracownik powinien współdziałać z dłużnikiem, czyli pracodawcą. Polega to na tym, że pracownik powinien odebrać swoje wynagrodzenie za pracę w ustalonym miejscu i terminie. Jeżeli pracownik nie odebrał należnej mu wypłaty za dany miesiąc, to pracodawca uprawniony jest do przesłania należnego mu wynagrodzenia przekazem pocztowym na adres zamieszkania. Tę czynność pracodawca dokonuje na własną odpowiedzialność, ponieważ może się zdarzyć , że przekaz zostanie doręczony osobie nieuprawnionej. Pracownik powinien sam zgłosić się do kasy zakładu po wypłatę. Podstawa prawna: - art. 95 par. 2 K.c – „Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego „. - art. 86 par. 1 K.p. – „Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy”. - art. 86 par. 3 K.p. – „Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie”. - art. 354 par. 1 K.c – „Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom”. - art. 354 par. 2 K.c. – „W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel”.

DODANO:
31/08/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie