PYTANIE: Czy zwolnienie lekarskie wydłuża okres wypowiedzenia o pracę?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Niezdolność do pracy powstała w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę nie zmienia dokonanego wcześniej wypowiedzenia tej czynności prawnej. Umowa o pracę rozwiązuje się z datą na niej wskazaną. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia rozpatrywane jest zgodnie z dyspozycją art. 7 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636, oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71). Zgodnie z dokonanym tam zapisem prawnym – „Zasiłek chorobowy przysługuje (…) osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy 30 dni i powstała: nie póżniej niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego(…)”. Zasiłku takiego nie otrzyma chory. Który posiada prawo do renty lub emerytury, podejmuje lub kontynuuje działalność zarobkową lub jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego. PODSTAWA PRAWNA: - art. 7 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636, oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71).

DODANO:
12/10/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie