PYTANIE: Zwrot zadatku

Zawarłam przedwstępną umowę sprzedaży na zakup własnościowego prawa do lokalu. Na mocy umowy, umowa zostaje rozwiązana, a strona sprzedająca zwróci nam zadatek jeśli decyzja banku o udzieleniu kredytu będzie odmowna. Zadatek zostanie wypłacony po okazaniu zaświadczenia z banku
ank nie wyraził zgody na kredyt ze względu na upadłość spółdzielni i wydał zaświadczenie. Natomiast podczas podpisywania umowy uzgodniliśmy, że złożymy wniosek o kredyt w dwóch bankach, natomiast w umowie nie jest zapisane, że do zwrotu zadatku potrzebna jest negatywna opinia dwóch banków. Właściciel mieszkania i agencja pośrednictwa piętrzy teraz przed nami teraz trudności w odzyskaniu zadatku. Czy mają rację, czy mamy prawo do odzyskania zadatku?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Skoro w umowie nie jest zaznaczone, iż potrzebna jest negatywna opinia dwóch banków, to należy przyjąć, iż wystarcza tylko odmowa udzielenia kredytu jednego banku. Sprzedawca nie można w dowolny sposób interpretować postanowień umowy i określać, że zwróci Państwu zadatek jeśli zostaną spełnione dodatkowe warunki, nie określone w umowie. Skoro teraz domaga się opinii dwóch banków, to za kilka tygodni będzie domagał się czterech albo pięciu. Jeśli sprzedawca nie zwróci dobrowolnie zadatku, to pozostaje wniesienie pozwu do sądu cywilnego przeciwko sprzedawcy o zapłatę zadatku. JM

DODANO:
07/11/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie