PYTANIE: Jakie są koszty zrobienia rozdzielności majątkowej ? Dotychczas istniała wspólność małżeńska. jak i gdzie można przeprowadzić rozdzielność majątkową i ile to będzie kosztować?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Małżonkowie, zgodnie z art. 47, kro mogą przez umowę: rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć wspólność ustawową, wyłączyć wspólność, czyli ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wspólność majątkowa istniejąca pomiędzy małżonkami ustaje w momencie zawarcia umowy o rozdzielności. Sporządzenie umowy o rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami przez notariusza to koszt do 400 zł. W art. 52 kro zostało przewidziane sądowe zniesienie wspólności majątkowej. Wtedy wspólność majątkowa ustaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją znosi. Z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Jednakże trzeba się w tym przypadku liczyć z różnymi kosztami np. koszty sądowe, opłaty sądowe, należności świadków, koszty opłat telefonicznych i telegraficznych, koszty przewozu osób, zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania, koszty ogłoszeń, koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

DODANO:
16/01/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie