PYTANIE: Jeżeli sprawa karna toczy się w trybie art. 335 kpk to czy przy rozprawie sądowej można zmienić prokuratora i jak to dokonać ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie art. 335 §1 kpk prokurator może złożyć wniosek o ukaraniu oskarżonego bez przeprowadzania rozprawy. Wniosek taki nie może być złożony jako samodzielny lecz musi być dołączony do aktu oskarżenia wnoszonego do sądu. Dołączenie takiego wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy: - zarzucany oskarżonemu cyn jest występkiem zagrożonym karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności, - oskarżony wyraził zgodę na złożenie takiego wniosku, - okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości; - cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzania rozprawy. Zmiana prokuratora przez oskarżonego w toku postępowania jest niemożliwa i w dodatku bezzasadna, ponieważ oskarżycielem publicznym w danej sprawie nie jest konkretny prokurator, może na każde posiedzenie czy rozprawę w danej sprawie stawiać się inny prokurator i jest to całkowicie zgodne z przepisami.

DODANO:
26/01/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie