PYTANIE: Jaka jest różnica w znaczeniu terminów: "zmiana wyroku" i "uchylenie wyroku"?

Jaka jest różnica w znaczeniu terminów: "zmiana wyroku" i "uchylenie wyroku"? Złożyłam apelację po czym przyszło pismo z Rejonowego Sądu Pracy z zaleceniem
zupełnienia apelacji o deklarację czy chcę zmiany czy uchylenia wyroku.
prawa dotyczy zwolnienia mnie z pracy za wypowiedzeniem. Zakład pracy przedstawił mi szereg zarzutów. Sąd uznał bezzasadność większości. Co do dwóch dał wiarę słowom pracodawcy (na temat mojej winy brak dowodów w dokumentacji) i uznał, że zarzuty mogą być podstawą do zwolnienia. Zasądził ode mnie na korzyść zakładu pracy 60 zł - koszty procesowe. Uważam, że jest to niesprawiedliwe. Wnioskowałam o przyznanie mi odszkodowania.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Uchylenie wyroku może nastąpić w skutek postępowania apelacyjnego w którym Sąd II instancji uzna iż wyrok Sądu I instancji ze względu na swoją niezasadność lub wadliwość nie może się ostać. Wyrok uchylony w praktyce przestaje istnieć i nie ma mocy wiążącej. W takim wypadku Sąd II instancji może rozpoznać sprawę i sam wydać „nowy wyrok” w miejsce uchylonego albo przekazac sprawę Sadowi I instancji do ponownego rozpoznania. Natomiast zmiana wyroku jest „mniej radykalna” ingerencją sądu II instancji w treść orzeczenia i polega jak sama nazwa wskazuje na zmianie części wyroku np. poprzez zmianę jednego z jego punktów przy pozostawieniu pozostałych bez naruszenia. W takim przypadku wiążący jest wyrok sądu II instancji w zmienionej treści.

DODANO:
02/06/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie