PYTANIE: Jeśli informacja o możliwości odwołania nie była podana na wypowiedzeniu. Czy sąd przywraca termin, o ile ustawowy minął do tego samego terminu na wypowiedzeniu ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie art. 30 § 5 k.p. w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Terminy do wniesienia odwołania uzależnione są od przedmiotu odwołania. I tak w przypadku odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę jest to 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadajacego umowę(art. 264 § 1 k.p.), a w sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w przeciagu 14 dni (art. 264 § 2 k.p.). Samo nie podanie pouczenia w wypowiedzeniu nie powoduje nieważności wypowiedzenia umowy o pracę. Co ważne jednak stanowi podstawę do przywrócenia terminu do złożenia odwołania do sądu pracy w razie jego przekroczenia. Albowiem jak wynika z art. 265 § 1 jeżeli pracownik nie odwołał się bez swojej winy w terminie podanym powyżej od złożonego wypowiedzenia sąd pracy na jego wniosek postanowi o przywróceniu terminu (oczywiście o ile przyczyna jest zasadna). Co istotne wniosek o przywrócenie terminu powinno się wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Co istotne we wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu (art. 265 § 2 k.p.). Z całą pewnością brak pouczenia przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności jest przyczyną uzasadniającą przywrócenie terminu do złożenia odwołania jak to wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23.11.2000 r., I PKN 117/00. RC

DODANO:
22/09/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie