PYTANIE: Kogo uważa się za członka rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Za członków rodziny uważa się następujące osoby: - dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku, - małżonka, - wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

DODANO:
18/11/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie