PYTANIE: Co oznacza treść art. 30 par. 1 pkt 2 K.p.?

Dostałem wypowiedzenie z pracy i na świadectwie napisano mi że:
tosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy zgodnie z art. 30 par.1 pkt 2.
roszę mi przetłumaczyć co to oznacza w „normalnym j.polskim.”

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Art. 30 par. 1 pkt 2 K.p. oznacza podstawę prawną jednego ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z dyspozycją w nim zawartą umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). W sytuacji podanej w pytaniu umowę wypowiedział pracodawca. Wcześniej Pan otrzymał pisemne wypowiedzenie stosunku pracy. Fakt ten powinien być wpisany do świadectwa pracy w następujący sposób: -„ Rozwiązanie umowy o pracę dokonane przez pracodawcę za wypowiedzeniem – art. 30 par. 1 pkt 2 K.p.” Informacja na ten temat zawarta jest w par.1 ust. 1 pkt 1a Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.): - „W świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 par. 2 Kodeksu pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące; 1) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy; 1a) podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Podstawa prawna; - art. 30 par. 1 pkt 2 K.p.; - par.1 ust. 1 pkt 1a Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.) Stan prawny na 10 stycznia 2007 r. WK

DODANO:
10/01/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie