PYTANIE: Zmiana siedziby spółki

W umowie Spółki z o.o. dokonaliśmy zmian, m.in. zmiany siedziby spółki z Warszawy do Katowic. Większość udziałów w spółce posiada obcokrajowiec. W jakim terminie powinniśmy zgłosić zmiany w KRS? Czy w związku ze zmianą siedziby powinniśmy dokonać nowej rejestracji w sądzie gospodarczym w Katowicach, czy też stosownymi zmianami, tj. przesłaniem archiwum zajmuje się już sąd w Warszawie? Z jakimi opłatami wiąże się przerejestrowanie? W jakim terminie powinniśmy zgłosić zmiany w urzędzie skarbowym i czy zmienia się również obsługujący naszą spółkę urząd podatkowy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zmiana siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawsze zmiany umowy spółki (bądź aktu założycielskiego) - sporządzonego w formie aktu notarialnego. Ostateczny termin na zgłoszenie takiej zmiany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 6 miesięcy. Po tym terminie sąd odmówi dokonania wpisu (art. 256 w związku z art. 169 kodeksu spółek handlowych). Niezależnie od powyższego w przypadku każdej zmiany obowiązuje instrukcyjny termin 7 dni na zgłaszanie wszelkich zmian do KRS. Zmianę siedziby zgłasza się w tym samym Krajowym Rejestrze Sądowy, w którym obecnie są prowadzone akta spółki. W razie wpisania przez KRS zmiany siedziby spółki sąd ten uzna swoją niewłaściwość miejscową i przekaże akta do sądu właściwego. Opłaty za taką zmianę w KRS wynoszą 400 zł opłaty sądowej oraz 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłaty te koniecznie trzeba zapłacić z góry, przy wnoszeniu pisma sporządzonego na urzędowym formularzu. Ponieważ w przypadku zmiany siedziby spółki zmieni się również właściwy urząd skarbowy, niezbędne jest powiadomienie na odpowiednich formularzach o tym fakcie urzędów skarbowych. Podstawa prawna: kodeks spółek handlowych RW

DODANO:
20/03/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie