PYTANIE: Czy pracując na 1/2 etatu wypracowuje się prawo o emerytury ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z 2004 r., Nr 39 poz. 353 z późń. zm.) przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy: 1) składkowe, 2) nieskładkowe. Co istotne przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Okres zatrudnienia na umowę o pracę na 1/2 etatu jest okresem podlegania ubezpieczeniu czyli okresem składkowym. Sam wymiar etatu nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do emerytury (rok pracy na 1/2 etatu liczy się tak samo jak rok pracy na pełen etat). Przy ustalaniu wysokości emerytury istotna będzie wyłącznie wysokość odprowadzanej składki emerytalno - rentowej a ta zależy od wysokości wynagrodzenia. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z 2004 r., Nr 39 poz. 353 z późń. zm.) RC

DODANO:
01/06/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie