PYTANIE: Ile musi trwać trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, aby można było uzyskać rozwód ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z treści art. 56 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Ustawodawca w art. 23 K.r.o. mówi o obowiązku wspólnego pożycia małżeńskiego jako zgodnego urzeczywistnienia celów małżeństwa. Pisze on: „Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli”. Literatura prawnicza (Krystyna Gromek , „Kodeks rodzinny i opiekuńczy „ Komentarz, wyd. II. C.H. Beck 2006, s. wskazuje, że: ” (…) ustawowe przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego mają charakter wyłącznie uznaniowy i to do tego stopnia, iż nie pozbawiony racji może być pogląd, że już sam fakt wyrażenia przez małżonków zgodnej woli rozwiązania ich małżeństwa i to bez orzekania o winie (…) , w szczególności braku wspólnych małoletnich dzieci małżonków - powinien skutkować automatycznym rozwiązaniem cywilnych skutków małżeństwa (…)”. W każdej sprawie o rozwód sąd musi ustalić, czy występuje „trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego”. Bez wyjaśnienia tych okoliczności nie jest możliwe wydanie wyroku, które z małżonków jest winne rozkładowi ich pożycia. Takie ustalenie jest również potrzebne dla oceny, czy żądanie rozwodu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Tutaj właściwy jest art. 56 par. 2 K.c. : „ Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny , jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”. Rozkład pożycia małżonków jest zupełny wtedy, gdy wszystkie więżi duchowe, fizyczne i gospodarcze zostają zerwane. Więż gospodarcza, czyli zamieszkiwanie małżonków pod wspólnym adresem jest uznawana przez sąd jako zupełny rozkład małżeństwa. Powyższe wieżi trwają latami. Małżonkowie „żyją z tym” aż do chwili, gdy one zaczynają się nasilać. I ten fakt nasilenia się zupełnego rozkładu małżeństwa bada sąd. Realizuje on to opierając się na przedstawionych dokumentach oraz zeznaniach świadków. Podstawa prawna: - art. 56 K.r.o . Stan prawny na 8 czerwca 2007 r. WK

DODANO:
08/06/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie