PYTANIE: Sposób obliczania urlopu i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

W jaki sposób powinno zostać obliczone wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop pracownika tymczasowego
o należy zrobić w sytuacji, gdy pracownik tymczasowy świadczył pracę przez okres dłuższy niż miesiąc, np. 34 dni?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 17 ust. 4 przedmiotowej ustawy wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. Wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy ustala się zatem biorąc za podstawę wymiaru faktycznie przepracowany okres, za który pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, przy czym za jeden miesiąc zgodnie z wyżej wspomnianym przepisem art. 114 Kc przyjmuje się trzydzieści dni. Jeżeli zatem, tak jak w przykładzie podanym w pytaniu, pracownik przepracował 34 dni, to ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się biorąc za podstawę wymiaru wynagrodzenie za okres, za który pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego tj. 30 dni, natomiast pozostałe cztery uwzględniane zostają w okresie kolejnego zatrudnienia w danej agencji pracy tymczasowej. Nie ma natomiast takiej możliwości prawnej, jeżeli praca wykonywana jest w różnych agencjach pracy tymczasowej. Zgodnie z art. 172 Kp za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ustala się zatem zgodnie z przepisami o wynagrodzeniu za pracę obowiązującymi w czasie nabywania prawa do urlopu. Jeżeli w takim okresie podlega ono zmianie, w celu obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zmiany takie zostają uwzględnione w tzw. procesie „uśredniania” wysokości takiego wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby dni pracy, za które takie wynagrodzenie przysługiwało.

DODANO:
06/07/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie