PYTANIE: Uprawnienia ochrony

Prowadzę działalność usługową w budynku biurowym, w którym znajduje się wiele firm. Budynek jest chroniony przez agencję ochrony i obowiązuje w nim system przepustkowy. Każdy wchodzący do budynku interesant musi podać przy wejściu ochroniarzowi swoje imię i nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości, które są zapisywane w książce wejść.Budzi to często sprzeciw wchodzących i prowadzi często do niepotrzebnych kłótni. Czy pracownik agencji ochrony ma prawo żądać okazania dowodu tożsamości i spisywać dane osób wchodzących do budynku? Agencja ochrony tłumaczy, że działa na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997r (Dz. U. Nr 114, poz. 740) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998r.a co na to Ustawa o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Art. 23 ust. 1 pkt.2 ustawy o ochronie danych osobowych dopuszcza przetwarzanie danych osobowych wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (art.7 pkt.2). Zgodnie natomiast z art. 36. ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia, pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do: ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości. Z kolei § 4.2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów stanowi iż: Tożsamość osoby legitymowanej ustala się na podstawie: 1) dowodu osobistego, 2) tymczasowego dowodu osobistego, 3) tymczasowego zaświadczenia tożsamości, 4) dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, 5) paszportu, 6)innych dokumentów potwierdzających tożsamość, zaopatrzonych w fotografię i adres zamieszkania osoby legitymowanej. Przystępując do legitymowania, pracownik ochrony wzywa osobę legitymowaną do okazania dokumentu. Z czynności legitymowania pracownik ochrony sporządza notatkę służbową, zawierającą dane personalne osoby legitymowanej, wskazanie rodzaju dokumentu oraz jego numeru i serii, a także czasu, miejsca i przyczyny legitymowania. Zatem pracownik Agencji ma prawo zażądać okazania dokumentów tożsamości oraz spisywania danych osób wchodzących do chronionego budynku.

DODANO:
10/03/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie