PYTANIE: Czy niezgodność kodu DNA dziecka z DNA ojca jest wystarczającym powodem unieważnienia uznania dziecka?

Czy niezgodność kodu DNA dziecka z DNA ojca jest wystarczającym powodem unieważnienia uznania dziecka? Gdzie należy wystąpić o unieważnienie uznania dziecka i czy ulega to przedawnieniu
d ponad roku jestem w związku nieformalnym (konkubinat). Mamy?? ośmiomiesięczne dziecko.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Może być to powód do unieważnienia uznania dziecka z powodu wady oświadczenia woli. Mężczyzna, który uznał dziecko, może w ciągu roku od daty uznania żądać jego unieważnienia z powodu wady swego oświadczenia woli. Unieważnienia tego można dochodzić tylko w drodze powództwa o unieważnienie, i to jedynie w ciągu roku od daty uznania (sąd rodzinny włąsciwy dla miejsca zamieszkania dziecka). Datą uznania jest data złożenia przez tego mężczyznę oświadczenia o uznaniu dziecka. Poniżej podaję przydatne orzeczenia w podobnych sprawach. 1981.08.25 wyrok SN I CR 204/81 Mylne przekonanie uznającego, że jest ojcem dziecka, w szczególności na tej podstawie, że tylko on w okresie koncepcyjnym obcował cieleśnie z matką dziecka, stanowi o wadliwości - pod wpływem błędu - złożonego oświadczenia woli o uznaniu i tym samym podstawę powództwa o unieważnienie uznania (art. 80 § 1 kod. rodz. w zw. z art. 84-86 kod. cyw.). 1997.04.23 wyrok s.apel. I ACa 89/97 Apel.-Lub. 1997/4/23 w Lublinie I. Wada oświadczenia woli w postaci błędu czy też nawet jego kwalifikowanej formy w postaci podstępu stanowić może podstawę żądania unieważnienia uznania dziecka tylko w ciągu roku od daty uznania. Termin wynikający z art. 80 k.r.o. jest terminem zawitym i nie może być przywrócony. II. Bezwzględna nieważność uznania dziecka zachodzi jedynie wtedy gdy w świetle obowiązującego prawa było ono w ogóle niedopuszczalne tj.: - gdy składający oświadczenie woli nie miał zdolności do czynności prawnych z powodu ubezwłasnowolnienia całkowitego (art. 12 k.c.), - gdy zachodziło domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa (art. 62 k.r.o.), - gdy zostało ustalone ojcostwo w drodze orzeczenia sądowego (art. 72 k.r.o.).

DODANO:
12/03/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie