PYTANIE: Kto ma prawo do spadku po zmarłym dziadku? Babcia, dzieci, wnuki? Jak wygląda podział? Co powinien zrobić dziadek, aby cały majątek przepisać na jednego z wnucząt? Czy obowiązują wtedy umowy pomiędzy spadkobiercami?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W sytuacji, kiedy dziadek nie sporządził testamentu, następuje powołanie do spadku zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym- tzw. dziedziczenie ustawowe (art. 931 i nast.) W przepisach zawarta jest pewna kolejność dziedziczenia: 1) dzieci spadkodawcy (w Państwa przypadku dziadka) oraz jego małżonek- dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi (a więc babci) nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku; Jeżeli dziecko spadkodawcy (dziadka) nie dożyło śmierci dziadka, udział spadkowy, który by mu przypadł, przypada jego dzieciom w częściach równych. 2) jeżeli spadkodawca nie miał dzieci- dziedziczy małżonek, rodzice i rodzeństwo. Udział spadkowy małżonka w taki przypadku wynosi połowę spadku; Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą część tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych; Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada po połowie drugiemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy; Jeżeli do spadku powołani są obok małżonka tylko rodzice albo tylko rodzeństwo, dziedziczą oni w częściach równych to, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. 3) W braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada jego małżonkowi. Oczywiście każdy ma prawo rozporządzać dowolnie swoim majątkiem- również na wypadek śmierci- w postaci testamentu. Dziadek może sporządzić testament, w którym może rozporządzić swoim majątkiem na rzecz tylko jednej osoby (np. wnuka). W takim wypadku najlepiej, żeby dziadek wybrał się do notariusza, który sporządzi taki testament. Jednakże w sytuacji, gdy powołana do spadku będzie tylko jedna osoba, musi się ona liczyć z tym, że zstępni (dzieci, wnuki, itd.), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, mogą wystąpić z roszczeniem o zapłatę zachowku w ciągu 3 lat od ogłoszenia testamentu (zapłata zachowku zawsze następuje w kwocie pieniężnej). Jeżeli uprawniony z tytułu zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – należy się zachowek w wysokości dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału. Informujemy jednocześnie, że osoba, która zrzekła się dziedziczenia nie ma prawa wystąpić z roszczeniem o wypłatę zachowku. By zrzec się dziedziczenia taka osoba musi zawrzeć z przyszłym spadkodawcą (a więc w tym wypadku dziadkiem) umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia w formie aktu notarialnego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z zm.); KZ

DODANO:
21/11/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie