PYTANIE: Zasiłek opiekuńczy na żonę.

Czy pracownik może otrzymać zasiłek opiekuńczy nad chorą żoną i w jakiej maksymalnej wysokości.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pracownik może otrzymać zasiłek opiekuńczy za opiekę nad chorą żoną, jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę . Nieistotne jest jak długo trwa zatrudnienie (brak tzw. okresu wyczekiwania). Prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku opieki nad chorą żoną powstaje tylko wtedy, gdy żona w okresie choroby pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym . Warunek ten jest spełniony także wtedy, gdy żona pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym tylko przez okres choroby. Na okoliczność tą ubezpieczony musi złożyć stosowne oświadczenie. Dowodem stwierdzającym konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na odpowiednim druku ZUS. Okres pobierania zasiłku opiekuńczego w przypadku opieki nad chorą żoną nie może przekraczać 14 dni w roku kalendarzowym (okres nie wykorzystany przepada – nie jest doliczany do roku następnego). Jeżeli chodzi o maksymalną wysokość zasiłku to wynosi on 80 % wynagrodzenia . Na koniec wskazujemy, że zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez pracodawcę (otrzymuje jego zwrot z ZUS), jeżeli zatrudnia on więcej niż 20 pracowników, a w pozostałych wypadkach przez ZUS. Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r., tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 31 poz. 267 ze zmianami. PR.

DODANO:
31/01/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie