PYTANIE: Cofnięcie pełnomocnictwa.

Jak dokonuje się cofnięcia pełnomocnictwa adwokatowi w sprawie w sądzie pracy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wypowiedzenie pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli pełnomocnikowi. Oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa powinno być jednoznaczne i stanowcze (np. „z dniem … wypowiadam pełnomocnictwo procesowe w sprawie…”.) i powinno być dokonane w formie pisemnej. Nie trzeba wskazywać przyczyn wypowiedzenia pełnomocnictwa. Wypowiedzenie pełnomocnictwa musi być kierowane do pełnomocnika, a nie np. do sądu. Sąd jest tylko zawiadamiany o już dokonanym wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Od momentu wypowiedzenia stosunek pełnomocnictwa ustaje, a obowiązkiem pełnomocnika jest niezwłoczne zawiadomienie sądu o tym, że mocodawca wypowiedział pełnomocnictwo. Dopiero, gdy sąd otrzyma zawiadomienie od pełnomocnika o wypowiedzeniu pełnomocnictwa (bądź od strony, o czym mowa niżej), czynność ta jest skuteczna wobec sądu. Zasadą jest, że pisma procesowe są kierowane od strony od momentu, gdy sąd otrzymał zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Możliwe jest także wypowiedzenie pełnomocnictwa w trakcie rozprawy sądowej, do protokołu . Wówczas zbędne jest dodatkowe informowanie sądu, a od momentu złożenia oświadczenia pełnomocnik traci umocowanie do działania w sprawie. Mimo, że pełnomocnik ma obowiązek zawiadomić sąd o wypowiedzeniu pełnomocnictwa, strona może samodzielnie powiadomić sąd o ustaniu stosunku pełnomocnictwa (wzór zawiadomienia poniżej). Takie postępowanie zapobiegnie skutkom ewentualnej zwłoki po stronie pełnomocnika. Wzór zawiadomienia sądu o wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Jelenia Góra, dnia 10 marca 2005 r. Do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Jeleniej Górze Powód: Zbigniew Siekierski. Pozwani: 1) Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Inspektorat w Jeleniej Górze 2) Tadeusz Jagodziński. Sygn. akt I C 110/05 Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez powoda Zawiadamiam, że wypowiedziałem pełnomocnictwo udzielone adwokatowi Janowi Nowakowi, memu pełnomocnikowi; wnoszę o zawiadomienie o tym pozwanych i doręczenie im odpisu niniejszego pisma. Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego. PR

DODANO:
19/02/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie