PYTANIE: Na jakich zasadach osoba bezrobotne może starać się o rentę. Czy w ogóle może się starać? Jak długi trzeba mieć staż pracy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W sprawie renty najlepszym źródłem informacji jest ZUS. Ogólnie - wniosek rentowy przygotowuje i do lekarza orzecznika kieruje lekarz prowadzący. Natomiast warunkiem niezbędnym jest: -stwierdzenie przez lekarza orzecznika niezdolności do pracy /całkowitej lub częściowej, trwałej lub okresowej/ -posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy, jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 30 lat /5 lat okresu składkowego i nieskładkowego/ przypadającego w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę -niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczenia z tytułu np. zatrudnienia lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania takiego okresu. Na równi z okresem zatrudnieniem liczony jest okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Szczegółowo reguluje te zagadnienia ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).

DODANO:
26/03/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie