PYTANIE: Dopuszczenie współwłaściciela do korzystania z rzeczy

Jestem współwłaścicielem nieruchomości wraz z żoną, ja tam nie mieszkam (nie jestem tam zameldowany) ale chciałbym korzystać z możliwości przebywania na swojej nieruchomości, ale dość często gdy chcę tam być, bądź zostawić swoje osobiste rzeczy czy przedmioty to żona te rzeczy wyrzuca bądź wszczyna awanturę i w konsekwencji wzywa policję o usunięcie mnie z posesji, (pewnego razu funkcjonariusze policji) kazali mi opuścić posesję gdyż nie jestem tam zameldowany ani na stałe ani czasowo (żona jest tam zameldowana) i teraz żona się ze mnie wyśmiewa, że będzie tak robić za każdym razem gdy zechcę tam być. Co powinienem w tej sytuacji zrobić żeby móc korzystać z części nieruchomości, czy się tam zameldować, czy skierować sprawę do sądu?.
zy funkcjonariusze mieli prawo kazać mi opuścić posesję pod groźbą użycia siły wobec mnie biorąc pod uwagę fakt iż nie jestem tam zameldowany?. W czasie tej interwencji używała ( idiota, debil itp.) - i praktycznie zawsze używa wobec mnie obraźliwych słów nie ma świadków tych kalumni co powinienem zrobić aby tego zaniechała?
ie piję alkoholu także zawsze jestem trzeźwy.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Ma Pan roszczenie o dopuszczenie do współposiadania i współkorzystania z nieruchomości. Może Pan zażądać wyznaczenia mu do używania pomieszczeń odpowiadających jego udziałowi, jeżeli da się to pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z domu przez innych współwłaścicieli. W takim wypadku sąd może, jeżeli jest to potrzebne, zobowiązać współwłaściciela do wykonania robót adaptacyjnych. Jednakże o zakresie współposiadania i korzystania z rzeczy decyduje to, w jaki sposób w konkretnych okolicznościach da się je pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lutego 2002 r. (sygn. akt II CKN 661/2000) dopuszczenie do współposiadania może nastąpić w drodze dokonania przez sąd podziału rzeczy do korzystania (tzw. podział quoad usum). W praktyce mogłoby to oznaczać przyznanie Pana prawa wyłącznego korzystania z niektórych lokali znajdujących się na danej nieruchomości. Jeśli żona zachowuje się wobec Pana obraźliwie, a chce Pan mieć dowód w razie ewentualnego postępowania rozwodowego , czy sprawy o naruszenie dóbr osobistych, to można np. nagrać całe zdarzenie na dyktafonie. JM

DODANO:
05/10/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie