PYTANIE: Postępowanie w sprawach nieletnich

Gdzie należy zgłosić wniosek aby osoba 17 letnia była traktowana jako nieletnia .Osoba ta jest zatrzymana w areszczie o podejrzenie pobicia z udziałem niebezpiecznych przedmiotów(pałka).

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Proszę złożyć taki wniosek do organu, który prowadzi postępowanie. Najprawdopodobniej jest to prokurator. W uzasadnieniu proszę opisać wszystkie okoliczności, które przemawiają za tym, aby podejrzanego traktować jak nieletniego, aby nie był sądzony jak dorosły. W poprzednio udzielonej poradzie prawnej przytoczono przepisy, które o tym mówią. RW

DODANO:
10/10/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie