PYTANIE: Czy rodzeństwo musi być obecne na sprawie spadkowej?

Ojciec w testamencie notarialnym przepisał mi cały majątek tj. dom działka za opiekę nad nim. Mama nie żyje wszystkie sprawy spadkowe po niej są uregulowane, ojciec był uprawniony do całości majątku. Chcę nabyć pozostawiony spadek rozumiem, że ogłoszenie testamentu odbędzie się w sądzie, bo notariusz nie był do tego upoważniony przez ojca, w związku z czym mam dwa pytania. Czy na ogłoszenie testamentu i przeprowadzenie sprawy spadkowej musi przyjść pozostałe rodzeństwo (jeden z braci od 6 lat nie daje oznak życia, nie wiem gdzie jest gdzie przebywa). Czy rodzeństwo może podważyć testament i przeszkodzić na sprawie spadkowej w przejęciu otrzymanego spadku jak tak to w jaki sposób, wiem że mają prawo do zachowku, nikt nie jest wydziedziczony, jest tylko jeden testament.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Krewni nie muszą być obecni, ale muszą być zawiadomieni o postępowaniu spadkowym i mogą w nim wziąć udział jako uczestnicy. Mogą w tracie postępowanie podejmować różne czynności (składać oświadczenia, przedstawiać dowody). Składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy jako uczestników skazać wszystkie osoby zainteresowane tj. wszystkich, którzy mogliby dziedziczyć z mocy ustawy, gdyby nie było testamentu, albo gdyby okazał się nieważny. Nie można pominąć nawet tych, o których nie wiadomo, gdzie obecnie przebywają. Sąd spadku powinien wezwać na rozprawę wnioskodawcę oraz wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art. 669 kodeksu postępowania cywilnego). Nie może pominąć spadkobierców testamentowych nawet wówczas, gdy zostali oni pominięci w testamencie i nie kwestionowali ważności testamentu. Należałby więc spróbować ustalić miejsce zamieszkania krewnego np. pytając o to innych członków rodziny. W ostateczności – jeśli ustalenie adresu okaże się niemożliwie – pozostaje złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej. Ustanawia się go dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika. To samo dotyczy wypadku, gdy pełnomocnik nieobecnego nie może wykonywać swoich czynności albo gdy wykonuje je nienależycie. Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej może nastąpić także na rzecz osoby, której miejsce zamieszkania lub pobytu nie jest znane. Wniosek może złożyć każda osoba zainteresowana, a zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Wnioskodawca musi wykazać ponadto konieczność ochrony przez kuratora praw nieobecnego. Treść wniosku powinna więc wskazywać na spełnienie powyższych warunków. Właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu osoby nieobecne. Gdy kurator jest już ustanowiony, wówczas doręczenia dokonywane do jego rąk są skuteczne, czyli wywołują taki skutek, jakby to osoba nieobecna odebrała pismo. Sąd może postanowić, iż musi upłynąć pewien okres czasu pomiędzy ogłoszeniem o ustanowieniu kuratora. Uczestnicy postępowania mogą oczywiście przedstawiać różnego rodzaju twierdzenia i dowody na ich poparcie. Mogą np. próbować wykazać, iż testament jest nieważny, że ojciec był niepoczytalny pisząc ten testament itp. Swoje twierdzenia muszą jednaka udowodnić. W tym sensie mogą „przeszkadzać” Pani, ale niestety nie da się tego uniknąć. Nie można bowiem ukrywać przed sądem, że są jeszcze inne osoby, które powinny być wezwanie do udziału w posterowaniu. Trudno jest mi przewidzieć po jakie jeszcze argumenty mogą sięgnąć, żeby obalić testament. Jeśli chodzi o zachowek, to jest to odrębne roszczenie. Nie jest rozstrzygane w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nabycia spadku. Jeśli nie zachce się Pani dobrowolnie rozliczyć z krewnymi z zachowku, to będą oni wnieść pozew do sądy i domagać się zapłaty. JM

DODANO:
21/10/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie