PYTANIE: Wyłudzenie pieniędzy

Pół roku temu przekazałem znajomemu zadatek na sprowadzenie auta około 4 tys. złotych. Samochodu nie ma. Czy mogę ten fakt zgłosić do prokuratora powołując się na wyłudzenie pieniędzy. Na jakie artykuł się powołać?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgłoszenie zawiadomienia zawsze jest możliwe, gdy występuje podejrzenia popełnienia przestępstwa. Podstawą do zgłoszenia do prokuratury jest art. 286. § 1 Kodeksu Karnego w którym stwierdza się że, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W paragrafie 3 tego artykułu stwierdza się, że w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast jak to wynika z § 4 jeżeli czyn określony powyżej popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Trudno jest mi powiedzieć, czy w przedmiotowym przypadku sąd karny uzna, iż doszło do wyłudzenia, bo duże znaczenie ma nie tylko fakt przekazania, ale również to dlaczego druga strona nie wywiązała się ze zobowiązania. JM

DODANO:
14/02/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie