PYTANIE: Nadgodziny kierownika

Podobno kierownicy wskazanych komórek w zakładzie pracy mogą pracować w godzinach nadliczbowych w ich normalnym tygodniu pracy bez prawa odebrania czasu wolnego lub uzyskania wynagrodzenia za te godziny.
zy te nadgodziny zawsze muszą być zlecane przez przełożonego kierownika, czy można samemu uznać, że jest potrzeba dłuższej pracy i po prostu zostać w pracy. Czy w przypadku godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierownika obowiązują zasady 11 godz odpoczynku dziennego i 35 godz. w tygodniu, nie przekraczania 48 godz. pracy w przeciętnym tygodniu pracy i 150 godz. nadliczbowych w roku
zy pracodawca mimo wszystko może wypłacić dodatkowe pieniądze na ogólnych zasadach, mimo że nadgodziny dotyczą kierownika
zy powyzsze zasady są takie same dla zastępcy kierownika? Podobno nie i jest on traktowany jak zwykły pracownik. A jak wygląda sytuacja w przypadku, gdy kierownik jest nieobecny przez pół roku i zastępca pełni jego obowiązki, bez zmiany zakresu obowiązków, zmiany stanowiska na "pełniący obowiązki" i dodatkowego uposażenia w związku ze zwiększoną ilością obowiazków.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jak wynika z treści art. 151(4) par. 1 k.p. pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Co istotne jednak kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. Należy odpowiedzieć sobie kogo można okreslić jako kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej oraz czy do jego zastępcy można stosować zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych. Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz biblografii tematu za kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej nalezy uznać pracownika, którego obowiązki polegają wyłącznie lub głównie na organizowaniu procesu pracy podwładnych oraz na kierowaniu nimi. Co ważne nawet w sytuacji określenia w umowie o pracę wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - z taką pracą nie będziemy mieli do czynienia w przypadku wykonywania pracy z innymi pracownikami zarządzanego zespołu na równych zasadach (np: wykonywania pracy na kasie z innymi pracownicami marketu). Dodatkowo należy pamiętać o tym, iż czas pracy kadry kierowniczej powinień być tak ukształtowany aby ci pracownicy mogli wykonać powierzone im obowiązki w normalnym czasie pracy. Jeżeli bowiem zakres obowiązków kierowników jest ułożony w ten sposób że muszą oni zawsze zostawać w pracy po godzinach to konieczne będzie stosowanie normalnych zasad rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych. Związane jest to z tym, iż określenie zamieszczone w art. 151(4) par. 1 k.p. - "w razie konieczności" dotyczy wyłącznie sytuacji sporadycznych, okazjonalnych, których nie da się uniknąć w normalnym procesie produkcyjnym. Należy uznać, iż kierownicy wyodrębnionych jednostek orgganizacyjnych mogą także sami decydować o potrzebie wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy. Jeśli chodzi o zastępców kierowników stosować do nich należy normalne zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych. W sytuacji powierzenia im pracy na stanowisku kierownika (jako pełniący obowiązki) należy uznać, że zastosowanie znajdą tutaj zasady opisane powyrzej. O ile oczywiście doszło do powierzenia tego stanowiska w drodze porozumienia stron a nie na podstawie art. 42 par. 4 k.p. (powierzenie innej pracy w przypadkach uzsadanionych potrzebami pracodawcy). Jeżeli bowiem mamy do czynienia z zastosowaniem art. 42 par. 4 k.p. praca w godzinach nadliczbowych powinna być rozliczana na normalnych zasadach. Dodać do tego należy że powierzenie pracy w tym trybie nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące w danym roku kalendarzowym. Podstawa prawna: - Kodeks Pracy

DODANO:
06/05/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie