PYTANIE: Niegodność dziedziczenie a zachowek

Moja babcia utrzymywała mojego wujka, a swojego syna przez 17 lat. Mieszkał w jej i jej męża domu, płaciła za niego wszystkie rachunki, utrzymywała go także po śmierci dziadka. Czy teraz gdy przepisała mi swoją część domu czyli 5/6 ma nadal prawo do ubiegania się o zachowek? Wujek posiada 1/6 którą sądownie otrzymał po ojcu. Babcia była  źle traktowana przez syna podobnie jak ja. 

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Syn zmarłej może domagać się wypłacenia zachowku po zmarłej, chyba że został wydziedziczony przez nią w testamencie. Konieczne jest też wskazania przyczyny wydziedziczenia. Kwestia ta, jak też przyczyny wydziedziczenia zostały wyjaśnione  min. w poradzie „Awantury w domu jako przyczyna wydziedziczenia”  zamieszczonej na stronie: http://www.poradaprawna.pl/porady/awantury-w-domu-jako-przyczyna-wydziedziczenia,232897.html Z opisu sprawy nie wynika,  czy został sporządzony testament  i czy przewidziano w nim,  iż syn zmarłej zostaje wydziedziczony.  Jak przypuszczam nawet jeśli testament został sporządzony, to takiego zapisu o wydziedziczeniu syna zmarłej nie ma.  W tej sytuacji Pani wujek może domagać się zachowku. Można jeszcze rozważyć możliwość powołania się na przepisy o niegodności dziedziczenia. Zgodnie z art. 928kodeksu cywilnego: „§ 1.Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1)dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2)podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3)umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. § 2.Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia spadku.” W art. 929 kodeksu cywilnego przewidziano, że „Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku”. Jeśli syn zmarłej zostanie uznany za osobę niegodną dziedziczenia, to nie będzie mógł domagać  się  zachowku, ponieważ nie będzie zaliczany do grona spadkobierców ustawowym. Problem jednak jest udowodnienie w sądzie wystąpienia jednak z okoliczności wymienionych w art. 928kodeksu cywilnego. Żeby sąd zajął się kwestią niegodności dziedziczenia, konieczne jest wniesienie powództwa o uznanie za niegodnego dziedziczenia. Takie powództwo  może być wytoczone  jako powództwo wzajemne np. w procesie o zachowek.  

DODANO:
23/08/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie