PYTANIE: W jaki sposób należy przepisać mieszkanie własnościowe matki na mnie czyli syna?

W jaki sposób należy przepisać mieszkanie własnościowe matki na mnie czyli syna? Jakie wymagane są dokumenty i z jakimi wydatkami muszę się liczyć? W mieszkaniu matki jestem zameldowany od urodzenia, wykup mieszkania komunalnego nastąpiło w 2000 roku

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego musi się pan udać wraz z matką do notariusza w celu sporządzenia umowy darowizny. Notariuszowi należy przedstawić odpis księgi wieczystej. Za sporządzenie aktu darowizny pobierane jest wynagrodzenie według stawek taksy notarialnej od wartości przedmiotu darowizny. Maksymalna wysokość stawki wynosi: od 30000 - 60000zł - 800 zł 60000 - 1000000zł - 1100 zł powyżej 1000000 zł - 5800 zł Poza tym należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych w drodze darowizny w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (chwila złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego). Można też złożyć wniosek o zastosowanie ulgi od darowizny. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w drodze darowizny przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej (m.in. zstępni) nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 pow. użytkowej Art. 16 ust. o podatku od spadków i darowizn z 28.07.1983 r., t.j. Dz U. 1997, Nr 16, poz. 89 ze zm.). Ulga przysługuje osobom, które łącznie spełniają warunki: 1. Są obywatelami polskimi lub mają miejsce stałego pobytu w Polsce. 2. Nie są właścicielami innego budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, skarbu Państwa lub gminy. 3. Nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego liu lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub do dyspozycji spółdzielni w terminie 3 m-cy od dnia złożenia zeznania podatkowego. 4. Nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu. 5. Będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat.

DODANO:
30/05/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie