PYTANIE: Co mi grozi za ucieczkę przed policjantami?

Najprawdopodobniej sprawa zostanie skierowana do sądu grodzkiego, jako stanowiąca wykroczenie z art. 92 § 2 kodeksu wykroczeń.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 178a § 1 kodeksu karnego prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, która coraz częściej uważane jest przez sądy za stanowiące z dużo większe zagrożenie społeczne niż na przykład kradzież. Aby postawić zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości konieczny jest dowód, że dana osoba była pod wpływem alkoholu - praktycznie bez przeprowadzenie badań krwi lub wydychanego powietrza udowodnienie prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości nie jest możliwe. Konieczne byłoby wykazanie przed sądem, że stężenie alkoholu we krwi przekraczało 0,5 promila. Jeśli wielkość ta nie została przekroczona to zastosowanie ma art. 87 kodeksu wykroczeń. W opisanej w pytaniu sytuacji postawienie zarzutu naruszenia art. 178 a §1 kk jest mało prawdopodobne. Policja będzie z pewnością pytała o zdarzenie i przyczyny nie zatrzymania się w celu dokonania kontroli. Najprawdopodobniej sprawa zostanie skierowana do sądu grodzkiego, jako stanowiąca wykroczenie z art. 92 § 2 kodeksu wykroczeń: kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny, a ponadto możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do3 lat.

DODANO:
15/07/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie