PYTANIE: Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

Zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie wzoru pisma o uchylenie reszt
ary po odbyciu połowy wyroku w Areszcie Śledczym. Nie mogę podeprzeć si
rgumentem "przyznałem się do winy oraz "złożyłem obszerne zeznani
óry dziękuje. Wyrok 2 lata z czego 1 rok i 2 dni w Areszcie Śledczym zaliczone na poczet kary, art.286&2, pierwszy raz karany.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wg.kodeksu karnego skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia niż przewidziane w art. 78 kk. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego, co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach. Podaję przykładowy wniosek, myślę, że mógłby się Pan zwrócić z tą prośba do Pana obrońcy nawet jeśli miał pan obrońcę przyznanego z urzędu. Wzór wniosku znajduje się na stronie Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

DODANO:
13/07/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie