PYTANIE: Czy mogę wnieść pozew o alimenty od dziadków?

Czy mogę wnieść pozew o alimenty od dziadków małoletniego syna, jeśli biologiczny ojciec pomimo wyroku sądu z sierpnia 2000r na kwotę 230 zł nie płaci w całości, a jedynie 76 zł/m-ac. Wcześniej nie płacił w ogóle, a ja otrzymywałam alimenty  z funduszu. Lecz w 2003 r zamieszkałam w Niemczech i wyszłam za mąż, więc utraciłam do nich prawo. W  listopadzie 2006r sąd zasadził juz raz alim. od dziadków, ale zostały uchylone we 09.2007, bo bioogiczny  ojciec zaczął wpłacać po 200 zł. Po uchyleniu alientów  od dziadków ojciec obniżył wpłaty j/w tj. do 76zl/m-ac. Z mężem mam też pięcio  letnia córkę.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Można wnieść pozew przeciwko dziadkom. Przyjmuje się, że jeśli nie można wyegzekwować alimentów zasądzonych od ojca, a mimo to usprawiedliwione potrzeby dziecka nie są zaspokojone, to nie ma przeszkód, ażeby dziecko dochodziło uzupełniających alimentów od dziadków na podstawie art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepisy nie określają jaka dokładnie powinna być ich wysokość – wszystko zależy od możliwości finansowych dziadków. Może się okazać, że będzie to kwota symboliczna. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1976 r. (IIICRN 205/76) obowiązek alimentacyjny babki nie polega na przerzuceniu na nią niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dzieci, może ona bowiem być zobowiązana jedynie do takich świadczeń na jakie pozwalają jej możliwości majątkowe, przy uwzględnieniu również jej usprawiedliwionych potrzeb (art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, z drugiej zaś - od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zatem alimenty płacone przez dziadków mogą być znaczenie niższe od tych jakie miał zapłacić syn. Matka dziecka nie musi więc uzyskać brakującą jej kwotę jaką miał zapłacić ojciec dziecka. Zamiast tego dziadkowie mogą zostać zobowiązani do zapłacenia jakiejś symbolicznej kwoty np. 50 czy 100 zł, bo sąd uzna , że na taką kwotę stać dziadków. Zaznaczyć należy, że nawet jeśli dziadkowie zaczną płacić alimenty, to nie znaczy, iż ojciec dziecka jest zwolniony z płacenia alimentów. Jeśli jego sytuacji materialna poprawi się, to będzie można zacząć ściągać od niego alimenty. Wówczas należałby zaprzestać ściągania alimentów od dziadków dziecka - będą oni mogli też wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym i domagać się pozbawienia wykonalności wydanego w stosunku do nich wyroku sądu. Związane jest to bezpośrednio z art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego , który wskazuje, że obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Zatem może się powtórzyć sytuacja sprzed trzech lat, gdy biologiczny ojciec zaczął płacić alimenty. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 64.9.59) JM

DODANO:
03/03/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie