PYTANIE: Koniec urlopu wychowawczego a kolejna ciąża pracownicy

Na koniec lipca   2010r kończy mi się umowa o pracę i do tego też dnia mam urlop wychowawczy na pierwsze dziecko, a teraz jestem znowu w ciąży. Pod koniec umowy będzie to 5 miesiąc. Czy pracodawca musi mi przedłużyć umowę, czy też nie. Jeżeli nie przedłuży mi umowy to czy należy mi się jakieś macierzyńskie z ZUS ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W sytuacji podanej w pytaniu przed końcem urlopu wychowawczego należy dostarczyć pracodawcy  zaświadczenie o stanie ciąży (art. 185 par. 1 K.p.).  Na jego podstawie Pani umowa o pracę zostanie Pani objęta ochroną trwałości stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca nie może   Pani zwolnić za wypowiedzeniem. Zabrania mu bowiem tego art. 177 par. 1 K.p.  Na   podstawie   art. 177 par. 3 K.p. Pani dotychczasowa umowa o pracę zostanie przedłużona z mocy prawa do dnia porodu. Z chwilą urodzenia dziecka   umowa ta rozwiąże się. Zgodnie z dyspozycją   zawartą   w art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ) ubezpieczonej będącej pracownicą  zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony , lub na czas wykonania określonej pracy , z która umowa o pracę   na podstawie art. 177 par. 3 K.p. została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.   Co ważne zasiłek macierzyński przysługuje przez okres   ustalony przepisami Kodeksu pracy jako m.in. okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 29 ust. 5 ustawy jw.).   Odniesienie do wymiaru urlopu macierzyńskiego znajduje się w      art. 180 par. 1 K.p. Ustawodawca wskazuje w nim, że pracownicy przysługuje   urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Jeżeli urodzi się dwoje dzieci przy jednym porodzie, wówczas   należy się 31 dni urlopu macierzyńskiego. Dalej prawodawca    wymienia ilość tygodni przysługujących   jeżeli urodzą się trojaczki, czworaczki, pięcioraczki.   Kwestia udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego zawarta została w art. 182[1] K.p. W latach 2010 – 2011 wynosi on do 2 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka. Udzielany on jest bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego   na pisemny wniosek pracownicy złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem   korzystania z tego urlopu (art. 182[1] par. 2 i 3 K.p.).   W przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego trzeba będzie napisać taki wniosek do ZUS zachowując termin podany w art. 182[1] par. 3 K.p.   Podstawa prawna:   -         art. 177 par. 1 K.p.; -         art. 177 par. 3 K.p.; -         art. 180 par. 1 pkt 1 i 2 K.p.; -         art. 182[1] K.p.; -         art. 185 par. 1 K.p. -         art. 29 ust. 5, - art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 )   Stan prawny na 4 lipca 2010 r. WK

DODANO:
05/07/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie